Kor – Simmental

Vi har avlat med Simmentaldjur på Esered sedan 1979 då 11 hondjur köptes in, från dessa djur finns bara en kolinje kvar nämligen Fyrst som i vår besättning också kan heta Florence.

Vi har bara köpt in hondjur en gång sedan dess den kolinjen heter Griviose och djuren heter i vår besättning Christel. Vi har alltid använt tjurar av högsta kvalité som fäder till våra kalvar, antingen har vi köpt de tjurar som vi ansett vara de bästa för oss på köttrasprövningens auktion eller importerat tjurar.

Målet med vår Simmental avel är stora lugna exteriört tilltalande funktionella djur som kan producera så många kilo kalv som möjligt på sommaren. Detta kräver god tillgång på bra bete.

Tillskottsutfodring av kalvar med kraftfoder under sommaren tycker vi inte har med Simmental avel att göra då det rangordnar moderdjuren fel. Efter avvänjning i september utfodras kalvarna så att alla får chansen att visa vad de kan prestera fram till ettårsvägningen.

Från Esered har det under årens lopp testats många tjurar på köttrasprövningen med bra resultat.

Vi är medlemmar i Svenska Simmentalföreningen.


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/eseredse/public_html/wp-content/plugins/divi-mobile-menu/mobile-menu-divi.php on line 17