Bonnagård

Bonnagård ligger lite norr om Falkenberg och är en gård som vi efter några års arrenderande köpt.
Gården ägs och bebos av Erik och Emma med Oskar, Viktoria och Elise.

Verksamheten på Esered och Bonnagård drivs av HB Esereds Lantbruk som bedriver växtodling och djurproduktion på gårdarna.
På Bonnagård produceras slaktgrisar med så mycket eget foder som möjligt.