Esered

Esered ligger i samhället Ätran, i Halland, där ån Ätran rinner igenom och så småningom mynnar ut i Falkenberg. Ätran ligger nära gränsen mellan Västergötland och Småland.

Det är en gammal släktgård där vi nu är 9:e generationen. Gården ägs av Anders och Rebecca Lorentzon men drivs av Claes och hans söner Anders och Erik.

Gårdens huvudsakliga produktionsinriktning är att producera avelsdjur för kött- och fläskproduktion men också växtodling och skogsbruk.

Växtodlingen består i huvudsak av foderspannmål och vall och skogsbruket är främst skötsel av skogen på våra fastigheter.