Grisar – Hampshire

Esered har bedrivit avel med Hampshiregrisar sedan 1983 och har därmed gedigna kunskaper och erfarenheter för att ta fram en robust och produktiv faderras.

Avel och utveckling sker genom ett samarbetsavtal med HKScan. HKScans avelsmål för Hampshire består av noggrant utvalda egenskaper som är omsorgsfullt sammansatta för en frisk och kostnadseffektiv gris i en hållbar produktion.
Egenskaperna är uppdelade i produktionsegenskaper, slaktegenskaper och hållbarhetsegenskaper. Idag är avelsframsteget för rasen 21 SEK per slaktsvin och år.

För att ta del av avelsmål, data och avelsframsteg kontakta någon av oss på Esered eller HKScan.

Hampshirepopulationen i Sverige, Norge och England härstammar från Kanada och avel på den svartvita grisen har bedrivits i Sverige sedan 1970-talet. Hampshire är en s.k. färgad ras. Basfärgen är svart med ett vitt band över bogen.

Hampshire har en stadig kroppsbyggnad då den är relativt kort och kompakt med stor skinka och hög köttprocent. Rasen är populär för sitt lugna temperament, sin höga köttkvalité, höga tillväxt, goda foderomvandlingsförmåga och hållbarhet.

Majoriteten av de svenska grisproducenterna väljer idag Hampshire som faderras.

Hampshire uppskattas för dess goda matupplevelse hos konsumenten tack vare den unika RN-genen rasen bär på som ger upphov till hög köttkvalité.
Scan har utvecklat varumärket Piggham som baseras på korsningar med Hampshire som faderras som med framgång sålts i butik sedan 1981. Den höga kvaliteten på köttet har uppmärksammats av Gastronomiska akademin som gett diplom för det ”saftiga och välsmakande köttet”.

I England har avelsbolaget JSR Genetics tillsammans med livsmedelskedjan Sainsbury´s utvecklat varumärket ”Taste the difference”, som saluförs som premiumkött från utegrisar med Hampshire som faderras.
Resultat från England visar att korsningar med Hampshire har en världsunik hög hälsostatus då Hampshire är mer motståndskraftig mot sjukdomar tack vare en högre förekomst av gener som ger resistens mot E.Coli jämfört med andra raser.

All försäljning av djur från Esered sker genom HKScan samt seminförsäljning av Hampshiregenetik genom Svenska Köttföretagen.